Infolinia: (+48) 799 399 982
Koszyk
(0)
Przejdź do koszyka
Osuszanie garaży podziemnych i Hydroizolacja garaży podziemnych

Osuszanie garaży podziemnych i Hydroizolacja garaży podziemnych

 

 

 

Garaż powinien być mądrze zaprojektowany i starannie wykonany. Jednak pomimo tak oczywistych założeń trudno trafić na obiekt, na którym nie popełniono błędów projektowych i wykonawczych, wtedy inwestor lub zarządca zmuszony jest zlecać wykonywanie odpowiednich prac naprawczych. Najczęściej mieszkańcy lub użytkownicy garażu  zgłaszają problem który zauważyli aby podjąć działania naprawcze.

Jeśli w którymkolwiek momencie zapoznawania się z naszym artykułem uznasz że potrzebujesz porady specjalisty, chętnie udzielimy wszystkich potrzebnych informacji podczas darmowej konsultacji pod numerem +48 600 880 920, lub pod adresem email: [email protected].

 

Analiza hydroizolacji w garażach podziemnych i piwnicach

 

Ekspertyza budowlana, która powinna wskazać przyczyny zawilgoceń w garażu, chyba że sytuacja wymaga bieżącej interwencji z uwagi na: ewidentne stany awaryjne instalacji, nagłe napływy dużych  ilości wód opadowych z gwałtownej ulewy, uszkodzonego systemu rynnowego, awaria systemu kanalizacyjnego i jego niewłaściwe profilowanie, złe wypoziomowanie posadzki powodującego zastoiska wodne, nie kontrolowanie zmian warunków podczas procesu inwestycyjnego, skurcz betonu jest często pomijanym parametrem który ma wpływ na niekontrolowane pęknięcia hydroizolacji.

Częste zalewanie garaży podziemnych wodą deszczową lub z topniejącego lodu powinna skłonić do wykonania drenażu terenu, albo reprofilacji terenu zapobiegająca zalewaniu.

Woda na posadzkach i zacieki na ścianach murów fundamentowych mogą wynikać z wysokiego zwierciadła wód gruntowych przy braku izolacji przeciwwodnej lub jest ona źle wykonana.

 

Odwodnienie garaży podziemnych – poprawnie wykonany drenaż.

 

Wysoki poziom wód gruntowych obniża się, wykonując drenaż opaskowy odprowadzający nadmiar wód do zbiorczej instalacji. Drenaż powinien być na wysokości środka ławy fundamentowej z zachowaniem minimalnego spadku, obsypuje warstwą żwiru i zabezpiecza geowłókniną przed ewentualnym zamuleniem. Drenaż opaskowy stosujemy w domach podpiwniczonych gdzie okresowo występuje podwyższenie poziomu wód gruntowych, lub układ warstw geologicznych uniemożliwia szybkie wsiąkanie wody opadowej. Kiedy jest możliwość odprowadzenia wody poza obręb działki. Poprawnie wykonany drenaż ścian garażowych ma bezpośredni wpływ  na trwałość, skuteczność hydroizolacji i estetykę obiektu.

 

Odtworzenie izolacji przeciwwodnej – jako jedyne możliwe rozwiązanie.

 

Jedynym rozwiązaniem może być  odtworzenie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej.

Jeśli tylko istnieje taka możliwość odtwarza się izolację pionową. Rodzaj izolacji zależy od warunków gruntowo wodnych . Jeśli nie ma możliwości odtworzenia izolacji pionowej od zewnątrz, wykonuje się za pomocą wielokrotnie powtarzanej izolacji poziomej z przesunięciem barierę która zapobiega zalewaniu lub podciąganiu kapilarnemu. Najczęściej stosowane metody to: podcinanie murów,  iniekcje, elektroosmoza, mikrofale, termoiniekcja i inne. Wymienione metody tworzą przeponę odcinającą wilgoć podciąganą kapilarnie. Wilgoć powyżej takiej blokady odparowuje samoistnie.

 

Rodzaje izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych.

 

Do ochrony wodoszczelnej i przeciwwilgociowej stosuje się izolacje typu lekkiego, średniego i ciężkiego.

Izolacje typu lekkiego stosuje się na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych jest niski, grunty są przepuszczalne (piaskowo-żwirowe), brak jest parcia hydrostatycznego wód na podziemną (garażową) część budynku, a wody opadowe są szybko odprowadzane z pobliża ścian garażowych. Są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne oraz brak odporności przed wodą spod posadzek garażowych i wodą naporową.

Izolacje typu średniego stosuje się na terenach o niskim poziomie wód gruntowych,w obiektach posadowionych na gruntach gliniastych i ilastych o małej przepuszczalności. Nad nimi można wykonać izolacje typu lekkiego.

Przy wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się stosowanie izolacji typu ciężkiego (często wykonane w formie ścianki dociskowej z cegły lub bloczków betonowych, izolacje bitumiczne z wkładkami systemowymi, lepiki asfaltowe, papy, juty i inne tkaniny impregnowane asfaltem, folie z PVC, cienkie blachy oraz tzw. systemy izolacji nakładanej bezspoinowo), które winny sięgać do wysokości co najmniej 50 cm ponad poziom wody gruntowej. Ponad nimi można układać izolacje typu średniego.

 

Wentylacja pomieszczeń garażowych i podziemnych.

 

Bardzo istotnym jest jakość wentylacji pomieszczeń garażowych i jej wydajność. Prawo budowlane nakazuje wentylowanie garaży zamkniętych precyzując warunki, jakie musi spełniać wentylacja naturalna, grawitacyjna, mechaniczna sterowana czujkami poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach garaży oraz kanałach rewizyjnych, a w garażach, gdzie można parkować samochody zasilane gazem propan-butan – odpowiednie czujniki.

 

Dylatacje – jako jedna z przyczyn zawilgoceń

 

Kolejnym czynnikiem błędów wykonawczych wpływających na zawilgocenie są :  źle wykonane dylatacje.

Dylatacje dzielimy na :

– konstrukcyjne – wydzielają fragmenty budynku, stanowiące jednolitą całość pod względem statyki. Stosowane są przy zmianie sposobu posadowienia, zmianie układu konstrukcyjnego budynku, dużych różnicach w obciążeniach, przy znacznych wymiarach budowli w rzucie poziomym itp.;

– termiczne – mają za zadanie wyeliminowanie wpływu dużych naprężeń, które mogłyby powodować odkształcenia termiczne (na skutek rozszerzalności cieplnej) poszczególnych fragmentów konstrukcji, np. w celu wyeliminowania odkształceń szyn kolejowych (tramwajowych) na skutek rozszerzalności cieplnej;

– technologiczne – eliminują wpływ skurczu lub pęcznienia materiałów, użytych do wykonania elementów budowli;

– przeciwdrganiowe – mają zadanie eliminacji lub zmniejszenia wpływu drgań, wstrząsów itp. jednego elementu na drugi. Stosowane np. pomiędzy maszyną a jej fundamentem,  posadzką a fundamentem maszyny wytwarzającej drgania (np. młot), w rejonach trzęsień ziemi lub szkód górniczych.

 

Pozostałe przyczyny zawilgoceń w garażach.

 

Nieszczelności ścian przy wprowadzeniu mediów  z gruntu,źle wykonane pokrycie stropu i niewłaściwe wykonanie obróbek blacharskich: kominów wentylacyjnych, kominów spalinowych. Kondensację wilgoci powoduje brak lub źle zaizolowane izolacje przejść instalacyjnych, brak ocieplenia ścian i stropu. Również mieszanina powietrza z sublimatami solnymi wchłanianymi przez strop i ściany oraz źle zaprojektowane lub wykonane posadzki garaży podatne na spękania a co za tym idzie uszkodzenia hydroizolacji. Woda z solami naniesiona przez samochody w okresie zimowym jest znaczącym czynnikiem korozji betonu i hydroizolacji.

Jeśli w którymkolwiek momencie zapoznawania się z naszym artykułem uznasz że potrzebujesz porady specjalisty, chętnie udzielimy wszystkich potrzebnych informacji podczas darmowej konsultacji pod numerem +48 600 880 920, lub pod adresem email: [email protected].

Nasze usługi

Walka z kunami

Walka z kunami

Hydroizolacja

Hydroizolacja

Osuszanie budynków

Osuszanie budynków

Osuszanie mikrofalami

Osuszanie mikrofalami

Natrysk polimocznika

Natrysk polimocznika

Docieplanie celulozą

Docieplanie celulozą

Iniekcja krystaliczna

Iniekcja krystaliczna

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Mogą Cię również zainteresować