Infolinia: (+48) 799 399 982

Osuszanie Budynków

Osuszanie budynków

Jesteśmy firmą, która od lat specjalizuje się w osuszaniu budynków. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, które umożliwiają nam zwalczanie wszelkiego typu zawilgoceń ścian i fundamentów.

Zawilgocenia ścian są częstym i uporczywym problemem. Ich przyczyną mogą być zarówno błędy wykonawcze, nagłe wypadki takie jak np. zalanie lub powódź, czy też upływ czasu – należy pamiętać, że budynek to żywy organizm, w którym cały czas zachodzą wielorakie procesy. W przypadku pojawienia się wilgoci na ścianach, bardzo ważna jest szybka interwencja, ponieważ zawilgoceniu budynku często towarzyszy zagrzybienie, które prowadzi do niszczenia tynków, podłóg i mebli. Co więcej, grzyby i pleśń mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia ludzi i zwierząt, poprzez powstawanie alergii i chorób dróg oddechowych, a nawet astmy.

Bardzo ważne jest, by w razie zawilgocenia ścian skonsultować się ze specjalistą – samodzielne próby osuszania mogą zakończyć się nawet uszkodzeniem konstrukcji budynku.

Dobór metody osuszania ścian i fundamentów zostanie wybrany po dokładnych oględzinach budynku i dobierany jest do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pierwsze dwa sposoby są metodami osuszenia, kolejne trzy są technikami które w konsekwencji prowadzą do osuszenia budynku. Naturalne wysychanie budynku po zastosowaniu technik jest bardzo powolne, około 10 cm grubości muru na rok . Koniecznym więc jest jeszcze zastosowanie jednej z metod osuszania.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Osuszanie budynku za pomocą elektroosmozy 2. Mikrofale 3. Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej za pomocą iniekcji 4. Odkopanie fundamentów budynku i odtworzenie izolacji pionowej 5. Osuszanie fundamentów za pomocą iniekcji kurtynowej

Osuszanie budynku za pomocą elektroosmozy

Metoda ta polega na suszeniu budynku za pomocą bezprzewodowego urządzenia ElektroAqua, które emitując fale elektromagnetyczne wytwarza proces elektroosmozy. Woda zgromadzona w murach, zamiast piąć się w górę, zostaje skierowana ku ziemi. Urządzenie montowane jest na stałe, dzięki czemu zapobiega nawracaniu wilgoci w budynku.
Czytaj więcej…

Mikrofale

Metoda osuszania ścian za pomocą mikrofal przynosi błyskawiczne efekty i jest nieinwazyjna, dzięki czemu nie zostaje uszkodzona konstrukcja budynku, farby na ścianach czy tynk.
Mikrofale oddziałują na wodę, która znajduje się w ścianach lub w innym elemencie konstrukcji budynku.
Cząsteczki wody zawarte w materiale zaczynają przemieszczać się i ocierać o siebie. W wyniku tego procesu wytwarzana jest znaczna ilość ciepła. Osuszanie ściany odbywa się poprzez bezpośrednie oddziaływanie mikrofal na cząsteczki wody, co powoduje ich błyskawiczne ogrzanie i docelowo odparowanie.
Czytaj więcej…

Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej za pomocą iniekcji

W budynkach, w których z upływem czasu lub z powodu błędów wykonawczych przestała działać izolacja pionowa lub pozioma, co poskutkowało pojawieniem się wilgoci w budynku, istnieje możliwość odtworzenia izolacji za pomocą iniekcji. Metoda ta polega na wypełnieniu porów powstałych w materiałach, z których wykonano ściany, odpowiednimi substancjami.Powodem pojawienia się zawilgocenia i zagrzybienia jest transportowanie wody ku górze przez pory w ścianach za pomocą sił kapilarnych. W zależności od materiału, z jakiego została wykonana ściana i warunków w jej otoczeniu stosujemy iniekcje grawitacyjne lub ciśnieniowe. Dobór odpowiedniej metody ustalany jest w trakcie wizji lokalnej lub wynika z zaleceń projektowych.

Iniekcja polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnego urządzenia odpowiedniej substancji w głąb muru. W kontakcie preparatu z wodą i solami, jakie podciągana woda przenosi w głąb materiału tworzą się kryształki, które zamykają pory. Zjawisko to skutecznie blokuje podciąganie wody z solami mineralnymi a powyżej tej bariery następuje osuszanie ściany.

Do wykonania iniekcji konieczne jest wykonanie otworów, do których po oczyszczeniu wstrzykiwana jest substancja chemiczna (Kiesol lub Kiesol C), która wytworzy przeponę poziomą i zablokuje podciąganie kapilarne. Otwory po iniekcji zapełniane są zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany marki Dichtspachtel. Ścianę po skuciu tynku (powyżej 80 cm od śladów zawilgocenia) należy pozostawić na 3 tygodnie, aby odparowała z niej woda. Ostatnim etapem jest wykonanie tynków renowacyjnych.

Odkopanie fundamentów budynku i odtworzenie izolacji pionowej

Projektanci i wykonawcy często mylą gruntowanie ścian fundamentów z hydroizolacją, poprzestając na pomalowaniu ich czarną substancją, która jest tylko pierwszą warstwą izolacji, a nie izolacją samą w sobie. Po kilku latach pojawia się wiele problemów z degradacją ścian, na ścianach piwnic pojawiają się plamy wilgoci, następnie tynk wskutek migracji soli zawartych w wodach gruntowych pęcznieje i odpada. W tych miejscach tworzą się ogniska pokryte grzybami pleśni, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Ten sposób izolacji jest również powodem straty dużej ilości energii cieplnej przez zawilgocone przegrody budowlane. Wtedy niezbędne jest odkopywanie fundamentów budynku i odtworzenie izolacji pionowej.Jeśli warunki gruntowe i bezpośrednie sąsiedztwo budynku nie stwarzają zagrożenia, efektywnym sposobem osuszenia jest wykonanie głębokiego odkopu budynku, aż do głębokości ławy fundamentowej. Wykonujemy wówczas drenaż i hydroizolację systemową.

Po odtworzeniu izolacji pionowej montowana jest izolacja termiczna, która zapobiega powstawaniu mostków termicznych na górnych poziomach fundamentu. Jeśli warunki gruntowe są odpowiednie, to wykonywany jest drenaż za pomocą perforowanej rury odwadniającej w osłonie z kruszywa. Pokryta jest ona geowłókniną, aby zapobiec zamuleniu. W celu zabezpieczenia izolacji termicznej mocowana jest do niej podwójna warstwa folii budowlanej o grubości 0,3 mm, która wytwarza strefę poślizgu i pozwala na łagodne osiadanie gruntu, nie niszcząc wcześniej wykonywanych prac.

Osuszanie fundamentów za pomocą iniekcji kurtynowej

Metoda ta stosowana jest w przypadku budynków, w których odkopanie fundamentów jest niemożliwe, np. z powodu sąsiedztwa innego budynku lub ruchliwej ulicy, czy też dochodzącego bezpośrednio do ścian piwnicznych cieku rzeki. Iniekcja kurtynowa umożliwia osuszenie piwnicy w sytuacji, gdy wykonanie izolacji pionowej w sposób tradycyjny wiązałoby się ze zbyt dużymi nakładami i kosztami lub groziłoby utratą gwarancji.
Aby wykonać iniekcję kurtynową, należy wykonać w ścianach otwory o siatce od 30×30 cm do 50×50 cm (w zależności od grubości muru), przy płycie dennej w odległości co 15 cm.
Następnie do otworów montowane są pakery, przez które wstrzykiwany jest iniekt – ciekły preparat, który penetrując przestrzeń stanowi chemiczną blokadę przeciw wilgoci. Po zakończeniu procesu i usunięciu pakerów otwory po iniekcji zapełniamy zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany marki Dichtspachtel. Ścianę pozostawiamy na czas około 3 tygodni, po czym wykonujemy tynki renowacyjne.
Iniekcja na bazie bentonitu, skały osadowej wykazującej silne właściwości absorpcyjne, to jedno z najefektywniejszych rozwiązań jakie stosujemy. Zapewnia właściwą wilgotność gruntu przylegającego do fundamentu przez cały okres użytkowania, jednocześnie odcinając dopływ wilgoci do murów, bezpośrednio je osuszając.
Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy