Infolinia: (+48) 799 399 982

Problemy z zawilgoceniem w garażu podziemnym

Najczęściej to :

–  wilgotne plamy na ścianach w początkowej fazie, które z czasem mogą przybierać formę kolorowych przebarwień w zależności od soli mineralnych zawartych w gruncie. Kolejnym etapem plam mogą być punktowe zalążki grzyba i rozwarstwiający się tynk, złuszczone powłoki malarskie;
– przeciekający sufit lub plamy na nim z których może kapać woda;
– posadzka z mokrymi plamami lub kałużami wody przy ścianach i w okolicy odwodnień liniowych;
– spękana posadzka pomimo wykonanych dylatacji;
– skraplająca się para wodna w narożach garażu lub na posadzce;
– cykliczność zalań wodami opadowymi lub po topniejącym śniegu oraz np. awarii systemu rynnowego;
– woda skraplająca się na rurach od doprowadzenia zimnej wody i instalacji klimatyzacji, nieszczelność instalacji wod-kan i CO;

przyczyny zawilgocenia ścian w garażu podziemnym

Przyczyna zawilgocenia garażu

wady w projekcie budynku – w którym nie uwzględniono:

–  zmian warunków użytkowania obiektu, poziomu wód gruntowych poprzez np. realizację sąsiednich inwestycji lub podniesienia poziomu drogi w trakcie jej remontu;
– agresywności wód gruntowych i w rezultacie – rodzaj hydroizolacji nie spełniający wymagań;
– ruchu górotworu – tąpnięcia w rejonach górniczej eksploatacji, dużego natężenia ruchu kolejowego lub samochodowego;
– brak badań geologicznych i projektowanie „w ciemno”;
– brak wskazań kiedy poszczególne cykle realizacji procesu budowlanego można realizować ( dotyczy to wilgotności, temperatury itp. );
– zastosowanie gipsu w pomieszczeniach podziemnych;
– zastosowanie niewłaściwych spadków podłoża i odwodnienia go;
– wystarczającego przekroju instalacji która efektywni odprowadzałaby wody gruntowe;
– możliwych przecieków przez korki szalunkowe;
– możliwych rozszczelnionych dylatacje;

błędy wykonawcze:

–  źle wykonana hydroizolacja : brak ciągłości warstw, wykonanie ich w temperaturze zbyt wysokiej lub zbyt niskiej, podobnie przy wilgotności zbyt wysokiej lub zbyt niskiej, nakładanie warstw hydroizolacji na nieoczyszczone powierzchnie;
– pomimo zaleceń projektowych o ciągłości wylewania mieszanki betonowej bez przerw roboczych – wykonawcy niekiedy je stosują nie zapewniając właściwego uszczelnienia przy kontynuacji prac;
– użycie tańszych i mniej sprawdzonych materiałów izolacyjnych lub zmiana technologii ich zastosowania;
– niedogęszczenie ziemi pod posadzkę lub pod ławę fundamentową;
– nieodpowiedni stopień zagęszczenia betonu w trakcie wylewania;
– brak dylatacji: warstw konstrukcyjnych, warstw wodoszczelnych;
– brak faset uszczelniających które powinny być wykonane zgodnie z niemiecką normą wg. DIN 18195;
– ułożenie opaski wzdłuż obiektu na niezagęszczonym gruncie i z niewłaściwymi spadkami;
– brak uszczelnienia połączenia posadzki i drogi dojazdowej do garażu;
– byt szybkie użycie kolejnych warstw i zamknięcie wilgoci technologicznej;

zdarzenia losowe:

– pęknięcie rury z wodą lub kanalizacyjnej;
– bardzo obfite opady śniegu lub deszczu zdarzające się np. raz na 1000 lat;
– trzęsienie ziemi poza terenami o aktywności sejsmicznej;
– użycie materiałów wadliwie wykonanych przez producenta;

Odwodnienie garażu podziemnego

odwodnienie liniowe:

– powinien być zachowany odstęp 0,5 m przed bramą garażową ze spadkiem około 1,5 % do korytka;
– w garażu również powinno być wykonane aby zbierać wodę z topniejącego śniegu z podwozi samochodowych oraz niewielkich podtopień w czasie obfitych opadów atmosferycznych;
– powinno mieć dużą ilość odpływów, nie powinno mieć połączeń pod kątem lecz wykonane na wprost;
– powinno być tak zaprojektowane aby jego wysokość wynosiła minimum 10 cm aby dobrze zbierało wodę;

drenaż opaskowy:

–  na gruntach piaszczystych lub żwirowych jego wykonanie nie jest konieczne, przy niskim poziomie wód gruntowych, które znajdują się znacznie poniżej poziomu fundamentów;
– na gruntach ilastych i gliniastych konieczne jest jego wykonanie;
– przy wysokim poziomie wód gruntowych konieczne jest wykonanie odwodnienia posadzki garażu;
– przy gruntach niejednorodnych na zboczu, skarpie lub w jej pobliżu jest konieczny aby woda nie zatrzymała się wzdłuż fundamentów powodując rozmiękanie lub podmywanie fundamentów, co mogło by doprowadzić do osunięcia się ściany budynku, drenaż wystarczy zamontować po stronie wzniesienia z odprowadzeniem ze spadkiem minimum 1,5 %;
– drenażu nie wykonujemy gdy nie ma możliwości odprowadzenia zebranej wody aby właściwi ją rozsączyć, wtedy wokół budynku musimy umieścić grunt nieprzepuszczalny starannie go zagęszczając;
– nie wykonujemy go również gdy woda gruntowa jest pod ciśnieniem ( woda naporowa ), konieczne jest wykonanie izolacji przeciw wodnej;
– powinien być wykonany w połowie wysokości ławy fundamentowej, nie głębiej aby nie wypłukiwać drobnych cząsteczek spod ławy fundamentowej;

Drenaż opaskowy i odtworzenie izolacji

Hydroizolacja ścian garażu

– prawidłowo zaprojektowana i wykonana zapewnia nam: suche pomieszczenia, nie obniża izolacyjności termicznej ścian, brak podciągania kapilarnego wody z solami mineralnymi które są pożywką dla grzybów i pleśni powodując – alergie, choroby górnych dróg oddechowych z astmą włącznie;
– najlepsze efekty uzyskujemy stosując rozwiązania systemowe właściwe dla warunków gruntowych i przeznaczenia obiektu;
– odtwarzanie izolacji jest skomplikowanym procesem i nie powinno się go stosować na podstawie forów internetowych lecz po ekspertyzie przez fachowca mającego wiedzę na temat wszystkich możliwości jakie są dostępne w zależności od przyczyny powstania problemu;
– jeśli posadzka garażu jest litą płytą żelbetową i na styku ściana posadzka podsiąka woda, można za pomocą iniekcji uszczelnić połączenie blokując jej dostęp do wnętrza garażu;
– jeśli posadzka jest kilku warstwowa można wyciąć fragment posadzki do płyty na której jest izolacja pozioma posadzki, wykonać : fasetę uszczelniającą, odtworzyć za pomocą szlamu hydroizolację i ponownie zabetonować do poziomu pierwotnego ( w ten sposób można naprawić całą posadzkę garażu ) ;

Iniekcja strukturalna ścian garażu podziemnego 

iniekcja strukturalna ścian garażu

 

Iniekcja kurtynowa ścian garażu podziemnego

iniekcja kurtynowa ścian garażu podziemnego

Osuszanie garażu podziemnego – należy do problemu podejść kompleksowo

– przyczyna zawilgocenia lub zalewnia, możliwości odprowadzenia wody;
– poziom wody gruntowej;
– wykonanie prawidłowej wentylacji;
– uszczelnienie połączeń ściany z posadzką i połączenia posadzki z odwodnieniem liniowych;
– dobranie w zależności od przyczyny powstania problemu, technik odtworzenia hydroizolacji;
– koniecznym jest znalezienie wszystkich przecieków i zawilgoceń aby doprowadzić do jego osuszenia, stosując do tego odpowiednie do tego techniki;

osuszanie ścian garażu podziemnego z użyciem mikrofal

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy