Infolinia: (+48) 799 399 982

Hydroizolacja – Naprawa i odtworzenie izolacji poziomej fundamentów

Hydroizolacja budynków

Hydroizolacja budynków – Nasza firma od lat specjalizuje się w odtwarzaniu izolacji poziomej fundamentów i ścian. Dzięki zróżnicowanym metodom i wieloletniemu doświadczeniu, możemy zarówno tworzyć izolację od podstaw, jak i wykonywać doraźne prace, mające na celu zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów hydroizolacji. Poprawne wykonanie hydroizolacji jest kluczem dla pozbycia się wilgoci z budynku, jak i grzybów i pleśni na ścianach. Odpowiednio zaizolowane mury są również znacznie bardziej wytrzymałe i będą służyć przez wiele dziesięcioleci.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Iniekcja krystaliczna i ciśnieniowa 2. Hydroizolacja - podcinanie murów 3. Hydroizolacja fundamentów - iniekcja kurtynowa 4. Izolacja Strukturalna 5. Hydroizolacja - Drenaż budynku 6. Tradycyjne wykonanie lub odtwarzanie izolacji pionowej

Iniekcja krystaliczna i ciśnieniowa

Kiedy stosować iniekcję krystaliczną – najczęściej w starych domach może nie być hydroizolacji poziomej fundamentów. Kolejną grupą są nowe lub stare w których został wadliwie wykonana lub uszkodzona przez prace remontowe.

Sposób wykonania iniekcji krystalicznej – Metoda iniekcji krystalicznej, polega na wykonaniu licznych otworów w murach budynku w częstotliwości co ok 10-15 cm. Do otworów wprowadzane są specjalne preparaty hydrofobowe, które tworzą nieprzekraczalną dla wilgoci barierę. Środki te, nie wpływają negatywnie na strukturę czy też wygląd murów a stanowią świetną barierę przed wilgocią.

Plusy – w suchych ścianach nie występuje degradacja materiałów budowlanych, brak zawilgoceń zapobiega powstawaniu grzybów i mokrych plam na ścianach, mokre ściany są często przyczyną chorób dróg oddechowych – alergie, astma, itp.

Minusy – potrzebna jest specjalistyczna ekipa z dobrymi wiertłami i dobrej jakości preparatami chemii budowlanej, wysoki koszt materiałów i robocizny.

Hydroizolacja - podcinanie murów

Hydroizolacja przez podcinanie murów – kiedy inwestor jest przekonany tylko do tej najbardziej inwazyjnej metody, twórcy i wykonawcy metody twierdzą że jest to najskuteczniejsza metoda odtwarzania izolacji poziomej.

Sposób wykonania – metoda polega na wykonaniu wzdłuż muru nacięcia o grubości około 1,5 cm i włożeniu w nie materiału hydroizolacyjnego, najczęściej jest to folia PCV o grubości 2 mm, folia EPDM lub papa asfaltowa. Można też stosować płyty z polistyrenu, polietylenu lub blachy ze stali nierdzewnej. Kolejnym krokiem jest wbicie klinów stabilizujących powłokę, a całość uzupełnia się zaprawą cementową wtryskiwaną do szczeliny.

Plusy – najlepiej nadaje się do murów ceglanych o jednorodnej budowie, przy murze mieszanym np. z kamieniem koszty są znacznie wyższe.

Minusy – Jest to metoda pracochłonna, kosztowna i coraz rzadziej stosowana, ponieważ stwarza ryzyko osłabienia struktury murów, może to spowodować utratę stateczności ściany a niekiedy całego budynku, jeśli w ścianie znajdują się elementy metalowe zastosowanie tej metody jest niemożliwe.

Hydroizolacja fundamentów - iniekcja kurtynowa

Kiedy stosować iniekcję kurtynową– przy uszczelnianiu ścian i podłóg piwnic, kanałów, tuneli, szybów. Iniekcję kurtynową, stosuje się wówczas, gdy określonego elementu budowlanego nie da się naprawić metodami tradycyjnymi lub tez odsłonięcie obiektu wiąże się z niewspółmiernie dużymi nakładami i kosztami. Najczęściej stosowana jest przy częściowych podpiwniczeniach budynku czy przy nieszczelnościach płyty dennej. Uszczelnienie od wewnątrz może jedynie ukryć problem, nie stanowi jednak ochrony ścian.

Sposób wykonania iniekcji kurtynowej– metoda polega na wywierceniu siatki otworów w obiekcie uszczelnianym,przewierty wykonuje się od wewnątrz przegrody, na wskroś elementu i na wtłoczeniu za przegrodę np.: preparatu na bazie bentonitu na styku z gruntem. Materiał ten tworzy swojego rodzaju zasłonę, kurtynę, ekran i skutecznie chroni obiekt przed przenikaniem wody w przegrodę.

Plusy – bez wykopowe odtworzenie izolacji pionowej, wysoka efektywność i niski koszt wykonania.

Minusy – prace muszą być wykonane przez doświadczoną specjalistyczną firmę.

Izolacja Strukturalna

Kiedy stosować izolację strukturalną – jest to wtórna izolacja pionowa którą stosujemy przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, jak również obciążenia wilgocią gruntową. O możliwości zastosowania i wyborze konkretnego rozwiązania technologiczno – materiałowego ma wpływ : – czy budynek jest podpiwniczony, czy częściowo podpiwniczony; – jakie materiały zostały użyte do wybudowania fundamentów; – stan obiektu ( ze wskazaniem na fundamenty ) ; – warunki wodne i geologiczne; – ukształtowanie terenu wokół budynku; – stopień agresywności wód gruntowych. Dotyczy to najczęściej garaży podziemnych wielostanowiskowych, uczęszczanych pasaży handlowych, gdy do elewacji dochodzą podcienie lub arkady, po powstaniu okolicznych budynków głęboko posadowionych gdy zostanie podniesiony poziom wód gruntowych, gdy cieki rzek dochodzą bezpośrednio do budynku.

Sposób wykonania izolacji strukturalnej– jest to wielokrotnie powtórzona izolacja pozioma z przesunięciem o połowę rozstawu odległości pomiędzy otworami. Głębokość otworów około 90 % grubości ściany, ciśnienie iniektu nie może uszkodzić ściany. Po zakończeniu iniekcji należy usunąć pakery, a otwory zasklepić niskoskurczową zaprawą.

Plusy – bez wykopowe odtworzenie izolacji pionowej, wysoka efektywność i niski koszt wykonania. Następuje przerwanie degradacji fundamentów i całego budynku, możliwość wygospodarowania pomieszczeń o nowej funkcji.

Minusy – prace muszą być wykonane przez doświadczoną specjalistyczną firmę, powodzenie zastosowania tej metody zależy od perfekcji wykonania prac.

Hydroizolacja - Drenaż budynku

Kiedy stosować drenaż – drenaż opaskowy stosujemy w domach podpiwniczonych gdzie okresowo występuje podwyższenie poziomu wód gruntowych, lub układ warstw geologicznych uniemożliwia szybkie wsiąkanie wody opadowej. Kiedy jest możliwość odprowadzenia wody poza obręb działki. Pod dom nie podpiwniczony nie ma sensu wykonywać drenażu opaskowego a jedynie drenaż odwadniający w celu odprowadzenia nadmiaru wody z powierzchni działki, którego celem jest osuszenie działki.

Sposób wykonania drenażu – drenaż opaskowy stosujemy na poziomie ławy fundamentowej, poniżej poziomu izolacji poziomej piwnicy, poniżej płyty fundamentowej, prowadzimy perforowaną rurę drenarską w otoczce żwirku o granulacji 8 – 18 mm i całości w otoczeniu geowłókniny. Całość powinna uformowana w kształcie kanapki. Rura drenarska powinna być podłączona do studzienki rewizyjnej a następnie do rury kanalizacyjnej.

Plusy – dobrze wykonany drenaż zapewni suche piwnice i możliwość użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Nie występuje degradacja materiałów użytych do budowy budynku.

Minusy – konieczność wykonania wykopów, ograniczona możliwość korzystania z podwórka, dlatego najlepiej wykonać takie prace na etapie budowy fundamentów.

Tradycyjne wykonanie lub odtwarzanie izolacji pionowej

Kiedy stosować – najlepiej w trakcie wznoszenia budynku po wykonaniu ścian fundamentowych. W przypadku źle wykonanej izolacji pionowej ( plamy od wewnętrznej strony ścian piwnic lub przecieki wody do wewnątrz budynku ) . Izolacja lekka stosowana jest gdy , budynek posadowiony jest na gruncie przepuszczalnym. Izolacja taka chroni budynek przed wodą opadową i wilgocią z gruntu. Izolacja średnia – gdy poziom wód gruntowych na działce jest min. 1 m poniżej posadowienia budynku. Stosuje się ją również przy gruntach spoistych – np. glina. Izolacja ciężka stosowana jest na działkach, gdzie woda gruntowa może zalewa fundament. Chroni ona przed wodą naporową. Izolacja taka jest wykonywana z kilku warstw papy lub np. foli EPDM.

Sposób wykonania – jeśli istnieje techniczna możliwość, najlepiej odkopać dookoła budynek oczyścić i nałożyć hydroizolację a następnie wykonać drenaż opaskowy.

Plusy – jest to najtańszy i najskuteczniejszy sposób poprawnego wykonania izolacji pionowej, po wykonaniu hydroizolacji można wykonać izolację termiczną, przez co zmniejszymy straty ciepła w budynku.

Minusy – konieczność wykonania wykopów, ograniczona możliwość korzystania z podwórka,

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy