Infolinia: (+48) 799 399 982
Hydroizolacja tarasu – Sprawdzone, nowoczesne metody.

Hydroizolacja tarasu – Sprawdzone, nowoczesne metody.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Wprowadzenie do hydroizolacji tarasu 2. Hydroizolacja tarasu - pierwsze kroki 3. Kroki do wodoodpornego balkonu lub tarasu 4. Jak uniknąć wycieków na tarasie i balkonie 5. Hydroizolacja tarasu - charakterystyka idealnego środka 6. Przykład dobrze wykonanej pracy

Wprowadzenie do hydroizolacji tarasu

W realizacji systemów hydroizolacji balkonów lub tarasów ważna jest umiejętność oceny i konsekwentnego wyboru systemu najlepiej dostosowanego do zaistniałej sytuacji. Niezależnie od tego, czy jest to nowa konstrukcja, czy naprawa zniszczonej powierzchni; konieczne jest bardzo skrupulatne podejście, prowadzące do idealnego wykonania hydroizolacji. Każde niedociągnięcie, będzie w przyszłości stanowić punkt krytyczny i źródło przecieków.

zniszczona powierzchnia tarasu

Hydroizolacja tarasu - pierwsze kroki

W celu poprawnego wykonania prac hydroizolacyjnych należy najpierw dokładnie sprawdzić całą powierzchnię balkonu lub tarasu. Po weryfikacji co jest przyczyną zawilgocenia, oraz określeniu jak rozległe nastąpiły zniszczenia, możliwe będzie dobranie odpowiedniego zestawu prac naprawczych.

Pierwszą rzeczą do oceny jest stan istniejącej podłogi, czyli widoczna warstwa, która jest również najłatwiejsza do zbadania pod względem stanu jej konserwacji. Ocenę tę można przeprowadzić, na przykład, sprawdzając, czy objętość złączy jest spójna lub wybrakowana. W większości przypadków, woda zaczyna przenikać przez złącza, a zatem brakuje efektu impregnacji wykończeniowej.

W konsekwencji woda zacznie niszczyć całą warstwę tarasu.

zniszczony taras

Kroki do wodoodpornego balkonu lub tarasu

Przede wszystkim należy rozróżnić, czy konieczne jest ponowne wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu, czy też mówimy o przywróceniu już istniejącego systemu hydroizolacji. Ta ocena pozwala nam zrozumieć, na jakim poziomie pakietu hydroizolacyjnego musimy interweniować.

odnowienie hydroizolacji tarasu

 

Podczas gdy w pierwszym przypadku realizacja systemu hydroizolacji jest prostsza, w przypadku rekonstrukcji konieczne jest przede wszystkim przeprowadzenie analizy istniejącej sytuacji. W drugim przypadku możliwe jest wykonanie sposobu działania, który zapewnia minimalnie inwazyjne naprawy. Początkowo polega na usunięciu wykwitów, osadów lub wcześniejszych zabiegów, takich jak woski, a następnie oczyszczeniu podłoża neutralnym detergentem. Po wyschnięciu spoinowanie tarasu można przerobić za pomocą odpowiedniej szpachlówki zewnętrznej, która dzięki temu będzie charakteryzowała się doskonałymi właściwościami hydroizolacyjnymi.

hydroizolacja płytek na tarasie

 

Od momentu, w którym upewniamy się, że woda przenika do warstwy wykończeniowej, przystępujemy do przywrócenia systemu hydroizolacji tarasu w inny sposób. Do usunięcia nieodwracalnie zniszczonej podłogi, razem z warstwą kleju i warstwą wodoodporną które chronią jastrych.

W trakcie napraw, zapewnimy nowe uszczelnienie jastrychu wodoszczelnymi produktami płynnymi. Następnie następuje klejenie nowej powłoki, za pomocą kleju cementowego odpowiedniego dla rodzaju podłoża i zaprawy o właściwościach hydroizolacyjnych specjalnie zaprojektowanych do użytku na zewnątrz.

 

Jak uniknąć wycieków na tarasie i balkonie

Zawsze zwracaj uwagę, aby wybrać właściwy rozmiar złączy, oraz czy materiał z którego są wykonane, jest zgodny z rodzajem podłogi. którą chcesz zastosować do hydroizolacji tarasu.
Na przykład coraz częściej stosuje się podłogi z dużymi płytkami, tak że połączenia muszą być do tego proporcjonalne, aby tarcie nie powodowało kolejnych pęknięć w podłodze i ryzyka infiltracji.

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, są progi, a mianowicie połączenie balkonu lub tarasu z drzwiami okiennymi, które łączą je wewnątrz domu. Dobrą zasadą jest, że są one o co najmniej 2cm wyższe niż przejście balkonu, nawet jeśli coraz częściej, ze względów estetycznych, są wykonywane na tym samym poziomie podłogi.

zabezpieczenie wejścia do domu z tarasu

 

Jeśli chodzi o obróbkę detali, takich jak narożniki ścian, dylatacje lub drenaże, zwykle tworzone są specjalne, wstępnie uformowane elementy do stosowania z różnymi proponowanymi systemami hydroizolacji. Mogą to być taśmy butylowe, gaza lub paski, które zapewniają dodatkową wodoodporność w tych systemach. Punkty, w których ryzyko przecieków jest zawsze większe, ze względu na ich szczególną złożoność kształtu geometrycznego.

 

zabezpieczenie filara przy podłodze

Hydroizolacja tarasu - charakterystyka idealnego środka

Idealny system hydroizolacji balkonu lub tarasu musi zapewniać warstwę hydroizolacyjną, która jest elastyczna i niezwykle wytrzymała. Zapewnia jednocześnie nadzwyczajną przyczepność do spoiwa cementowego, które będzie stosowane do nakładania podłogi. Będzie to proste do zastosowania, ponieważ komponenty specjalnie opracowano do obróbki detali (takich jak narożniki ścian i dna).

Dokumentacja techniczna tych systemów musi mieć cechy zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ich przeznaczenia.

preparat do hydroizolacji tarasu

Przykład dobrze wykonanej pracy

Kroki, które należy wykonać, aby jak najlepiej wykonać hydroizolację balkonu lub tarasu, można podsumować w następujących etapach przetwarzania.

– Pierwotna hydroizolacja konstrukcji balkonu lub tarasu za pomocą odpowiednich wygięć pionowych na ścianach i ochrona progów.

– Interpozycja warstwy materiału, która chroni hydroizolację przed działaniem warstwy rozkładu obciążenia.

– Tworzenie warstwy rozkładu obciążenia.

– Zastosowanie systemu hydroizolacji w celu ochrony jastrychu, co jest zgodne z późniejszym nakładaniem klejów na płytki.

– Ustawienie powłoki za pomocą odpowiedniego kleju do tego celu.

– Fugowanie połączeń okładziny z płytek za pomocą odpowiedniej zaprawy o właściwościach hydroizolacyjnych, aby zapobiec wyciekom z połączeń.

– Możliwe końcowe zabiegi zapewniające dalszą warstwę wodoszczelną.

 

wykonana hydroizolacja tarasu

Nasze usługi

Walka z kunami

Walka z kunami

Hydroizolacja

Hydroizolacja

Osuszanie budynków

Osuszanie budynków

Osuszanie mikrofalami

Osuszanie mikrofalami

Natrysk polimocznika

Natrysk polimocznika

Docieplanie celulozą

Docieplanie celulozą

Iniekcja krystaliczna

Iniekcja krystaliczna

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Mogą Cię również zainteresować