Infolinia: (+48) 799 399 982

Osuszanie Budynków Nowy Sącz i Krynica

Osuszanie budynków Nowy Sącz i Krynica

Osuszanie i hydroizolacja budynków w Nowym Sączu i Krynicy

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w osuszaniu budynków w Nowym Sączu i Krynicy. W naszej pracy wykorzystujemy innowacyjne technologie, które umożliwiają nam zwalczanie wszelkiego typu zawilgoceń ścian i fundamentów.

Przyczyną zawilgocenia ścian są zarówno błędy wykonawcze, nagłe wypadki takie jak np. zalanie lub powódź, czy też upływ czasu – należy pamiętać, że z biegiem czasu, w budynkach zachodzą różnorodne procesy. W przypadku pojawienia się wilgoci na ścianach, bardzo ważna jest szybka interwencja. Zawilgoceniu budynku często towarzyszy zagrzybienie, które prowadzi do niszczenia tynków, podłóg i mebli. Co więcej, grzyby i pleśń mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia ludzi i zwierząt, poprzez powstawanie alergii i chorób dróg oddechowych, a nawet astmy.

Przyczyny zawilgocenia budynków w Nowym Sączu

Częstą przyczyną zawilgocenia budynku jest uszkodzona hydroizolacja. Nasze usługi obejmują naprawę i odnowienie izolacji poziomej lub izolacji pionowej.
Połączenie prac mających na celu osuszanie budynku i odnowienie hydroizolacji, sprawia że problem nie będzie pojawiać się w przyszłości.

Bardzo ważne jest, by w razie zawilgocenia ścian skonsultować się ze specjalistą – samodzielne próby osuszania mogą zakończyć się nawet uszkodzeniem konstrukcji budynku. Osuszanie budynków w Nowym Sączu jest bardzo istotnym zabiegiem w celu zachowania ścian w dobrej kondycji. Wysoki poziom wód gruntowych oraz liczne źródła, sprawiają że prace związane z osuszaniem są tak ważne.

Hydroizolacja Budynków w Nowym Sączu i Krynicy

pozwala na zabezpieczenie ścian budynków przez zawilgoceniem pochodzącym z wód gruntowych.

Dobór metody osuszania ścian i fundamentów zostanie wybrany po dokładnych oględzinach budynku i dobierany jest do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pierwsze dwie usługi, są metodami osuszania, kolejne trzy są technikami które w konsekwencji prowadzą do osuszenia budynku. Naturalne wysychanie budynku po zastosowaniu technik jest bardzo powolne, około 10 cm grubości muru na rok . Koniecznym więc jest jeszcze zastosowanie jednej z metod osuszania.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Odkopanie fundamentów budynku i odtworzenie izolacji pionowej - Nowy Sącz 2. Mikrofale 3. Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej za pomocą iniekcji Nowy Sącz i Krynica 4. Osuszanie budynku za pomocą elektroosmozy 5. Osuszanie fundamentów za pomocą iniekcji kurtynowej

Odkopanie fundamentów budynku i odtworzenie izolacji pionowej - Nowy Sącz

Projektanci i wykonawcy często mylą gruntowanie ścian fundamentów z hydroizolacją. Nie należy poprzestawać na pomalowaniu ścian charakterystyczną, czarną substancją. Po kilku latach pojawia się wiele problemów z degradacją ścian, na ścianach piwnic pojawiają się plamy wilgoci, następnie tynk w skutek migracji soli zawartych w wodach gruntowych pęcznieje i odpada. W tych miejscach tworzą się ogniska pokryte grzybami pleśni, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Ten sposób izolacji jest również powodem straty dużej ilości energii cieplnej przez zawilgocone przegrody budowlane. Wtedy niezbędne jest odkopywanie fundamentów budynku i odtworzenie izolacji pionowej. Jeśli warunki gruntowe i bezpośrednie sąsiedztwo budynku nie stwarzają zagrożenia, efektywnym sposobem osuszenia jest wykonanie głębokiego odkopu budynku, aż do głębokości ławy fundamentowej. Wykonujemy wówczas drenaż i hydroizolację systemową.

Po odtworzeniu izolacji pionowej montowana jest izolacja termiczna, która zapobiega powstawaniu mostków termicznych na górnych poziomach fundamentu. Odpowiednie warunki gruntowe, pozwalają na drenaż z pomocą specjalistycznej rury perforowanej. Pokryta jest ona geowłókniną, aby zapobiec zamuleniu.

Mikrofale

Metoda osuszania ścian za pomocą mikrofal przynosi błyskawiczne efekty i jest nieinwazyjna, dzięki czemu nie zostaje uszkodzona konstrukcja budynku, farby na ścianach czy tynk.
Mikrofale oddziałują na wodę, która znajduje się w ścianach lub w innym elemencie konstrukcji budynku.
Cząsteczki wody zawarte w materiale zaczynają przemieszczać się i ocierać o siebie. W wyniku tego procesu wytwarzana jest znaczna ilość ciepła. Osuszanie ściany odbywa się poprzez bezpośrednie oddziaływanie mikrofal na cząsteczki wody, co powoduje ich błyskawiczne ogrzanie i docelowo odparowanie.
Czytaj więcej…

Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej za pomocą iniekcji Nowy Sącz i Krynica

W budynkach, w których z upływem czasu lub z powodu błędów wykonawczych przestała działać izolacja pionowa lub pozioma, istnieje możliwość odtworzenia izolacji za pomocą iniekcji. Metoda ta polega na wypełnieniu porów powstałych w materiałach, z pomocą specjalistycznych kremów iniekcyjnych.Powodem pojawienia się zawilgocenia i zagrzybienia jest transportowanie wody ku górze przez pory w ścianach za pomocą sił kapilarnych. W zależności od materiału, z jakiego została wykonana ściana i warunków w jej otoczeniu stosujemy iniekcje grawitacyjne lub ciśnieniowe. Prace iniekcyjne wykonujemy w Nowym Sączu, Krynicy i całej Małopolsce.

Iniekcja polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnego urządzenia kremu iniekcyjnego lub innych, odpowiednio dobranych substancji. W kontakcie preparatu z wodą i solami, jakie podciągana woda przenosi w głąb materiału tworzą się kryształki, które zamykają pory. Zjawisko to skutecznie blokuje podciąganie wody z solami mineralnymi a powyżej tej bariery następuje osuszanie ściany.

Środki do wykonania Iniekcji

Do wykonania iniekcji konieczne jest wykonanie otworów, do których po oczyszczeniu wstrzykiwana jest substancja chemiczna (Kiesol lub Kiesol C). Substancje te skutecznie powstrzymują podciąganie kapilarne.  Otwory po iniekcji zapełniane są zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany marki Dichtspachtel. Ścianę po skuciu tynku (powyżej 80 cm od śladów zawilgocenia) należy pozostawić na 3 tygodnie, aby odparowała z niej woda. Ostatnim etapem jest wykonanie tynków renowacyjnych.

Osuszanie budynku za pomocą elektroosmozy

Osuszanie budynku za pomocą bezprzewodowego urządzenia ElektroAqua, które emitując fale elektromagnetyczne wytwarza proces elektroosmozy. Woda zgromadzona w murach, zamiast piąć się w górę, zostaje skierowana ku ziemi. Urządzenia montujemy w Krynicy, Nowym Sączu i okolicach.
Czytaj więcej…

Osuszanie fundamentów za pomocą iniekcji kurtynowej

Metoda Iniekcji kurtynowej stosowana jest w przypadku budynków, w których odkopanie fundamentów jest niemożliwe, np. z powodu sąsiedztwa innego budynku lub ruchliwej ulicy Problemem może być również przylegający do ścian piwnicznych ciek rzeki. W okolicach Krynicy i Nowego Sącza, częstymi problemami mogą być również podziemne źródła wód. Iniekcja kurtynowa umożliwia osuszenie piwnicy w sytuacji, gdy wykonanie izolacji pionowej w sposób tradycyjny wiązałoby się ze zbyt dużymi nakładami i kosztami lub groziłoby utratą gwarancji.

Iniekcja na bazie bentonitu, skały osadowej wykazującej silne właściwości absorpcyjne, to jedno z najefektywniejszych rozwiązań jakie stosujemy. Zapewnia właściwą wilgotność gruntu przylegającego do fundamentu przez cały okres użytkowania, jednocześnie odcinając dopływ wilgoci do murów, bezpośrednio je osuszając.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy